Point Blur_Jun162020_121317.jpg

שמי לילך נורדמן ואני מאמנת בריקוד בשיטת Nia
מאז שאני זוכרת את עצמי עסקתי באימונים מסוגים שונים.
לפני מספר שנים נחשפתי לשיטת ריקוד זו והתאהבתי. 
בעיקר התחברתי לעיקרון המוביל בשיטה  Joy Of Movement
והחלטתי ללמוד להיות מאמנת בשיטה כדי לאפשר לעוד אנשים

להכיר וליהנות מהתנועה.
אני מאמינה שאפשר לעשות כושר בתנועה עם הנאה.